Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon, hastalık yapıcı (patojen) organizmaların yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesidir. Dezenfeksiyon bu yönüyle bakteri, algler, sporlar ve virüsler gibi tüm organizmaların yok edildiği sterilizasyon işleminden ayrılır. Dezenfeksiyon işlemi ile etkisiz hale getirilemeyen hastalık yapıcı organizmalar da bulunmaktadır.

Dezenfeksiyon Tarihi
Dezenfeksiyon tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Örneğin, suyun bakır ve gümüş kaplarda saklanması, suyun kaynatılması gibi uygulamalar bilinçsizce de olsa tarihin eski devirlerinden başlayarak yapılan dezenfeksiyon işlemleridir. 1800’lü yıllarda tifo, dizanteri gibi salgın salgın hastalıkların önlenmesinde yavaş kum filtresi gibi arıtma uygulamalarının yararı olduğu belirlenmiştir. Gerçek anlamda dezenfeksiyon ilk defa 1904 yılında bir tifo salgınında sodyum hipoklorit ile klorlama yapılarak önlenmesiyle başlanmış ve dezenfeksiyon uygulamaları hızla yaygınlaşmıştır.

Dezenfeksiyon Çeşitleri
Oksidasyon amacıyla kullanılan başlıca dezenfektanlar;
-Kimyasal dezenfektanlar,
-Fiziksel dezenfektanlar,
-Mekanik dezenfektanlar ve
-Radyasyon ile dezenfeksiyondur.

Kimyasal dezenfektanlar yaygın şekilde kullanılmaktadır. Dezenfektan etkisi olan çok sayıda kimyasal madde olmakla birlikte, bunlar arasında etkisi, uygulanabilirliği ve uygulama kolaylığı gibi çeşitli koşulları sağlayan madde sayısı sınırlıdır.

İdeal Dezenfektan Nasıl Olmalıdır?
-Nötral pH’da suda çözülmeli
-Renksiz ve kokusuz olmalı
-Stabil, herhangi pH’da aktif olabilmeli
-Tüm mikroorganizmalara etkili olmalı
-Toksik olmamalı
-Malzemeye zarar vermemeli
-Organik maddeler aktivitesini etkilememeli
-Kullanımı kolay olmalı